ELS NOSTRES PRODUCTES

FUSTERIA CAN POU

Portes interiors

Aquesta secció ha anat evolucionant segons les demandes del sector. Avui en dia la família de les portes implica una gran complexitat, però a grans trets es pot catalogar de la següent manera:

  • Portes amb marc i tapajuntes clàssic.
  • Portes amb tapajuntes enrassats al marc.
  • Portes amb marc fossejat sense tapajuntes.
  • Portes amb marc invisible i sense tapajuntes.

A més a més, poden ser d’una o dues fulles i amb perfil de marc superior o directes al sostre. Sense cap tipus de dubte, oferim una forquilla àmplia que permet donar solucions a qualsevol obra, ja sigui clàssica o de disseny.

MANTENIMENT

Nul. En general serà suficient fer-les netes de la manera adequada.

Can_pou-puertas_interiores01
Can_pou-puertas_interiores02
Can_pou-puertas_interiores03
Can_pou-puertas_interiores04
Can_pou-puertas_interiores05
Can_pou-puertas_interiores06
Can_pou-puertas_interiores07
Can_pou-puertas_interiores08
Can_pou-puertas_interiores09
Can_pou-puertas_interiores10
Can_pou-puertas_interiores11
Can_pou-puertas_interiores12
Can_pou-puertas_interiores13
Can_pou-puertas_interiores14
Can_pou-puertas_interiores15
Can_pou-puertas_interiores16
Can_pou-puertas_interiores17
Can_pou-puertas_interiores18
Can_pou-puertas_interiores19
Can_pou-puertas_interiores20
Can_pou-puertas_interiores21
Can_pou-puertas_interiores22
Can_pou-puertas_interiores23
Can_pou-puertas_interiores24